Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Απρίλιος 12, 2018

Αναρτημένος Διαγωνισμός Εισιτηρίων

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Ιανουάριος 30, 2018

Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών και Κατεψυγμένων Ψαριών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
Ιανουάριος 30, 2018

Προμήθεια Οπωρολαχανικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Ιανουάριος 26, 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια Γαλακτοκομικών ειδών

Γαλακτοκομικά είδη
Ιανουάριος 22, 2018

Αναρτημένος Διαγωνισμός για Εκδόσεις 2018

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2018 2018Συνοπτικός εκδόσεις -εκτυπώσεις_ Oικονομική Προσφορά 2018_Συνοπτικός Εκδόσεις-Εκτυπώσεις_ΤΕΥΔ Διόρθωση Επισήμανση για υποβολή προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων
Ιανουάριος 19, 2018

Διαγωνισμός Μεταφράσεων

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ μεταφράσεις οικονομική προσφορά μεταφράσεις Επισήμανση για υποβολή προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων  
Ιανουάριος 16, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Αναρτημένη διακήρυξη για υπηρεσίες εστιατορίου Αναρτημένη προκήρυξη για υπηρεσίες εστιατοριου
Ιανουάριος 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Διευκρίνιση για είδη Παντοπωλείου signed
Ιανουάριος 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ signed Διευκρίνιση για είδη κρεοπωλείου signed  
Ιανουάριος 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για ξενοδοχεία signed