Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

April 12, 2018

Αναρτημένος Διαγωνισμός Εισιτηρίων

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
January 30, 2018

Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών και Κατεψυγμένων Ψαριών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
January 30, 2018

Προμήθεια Οπωρολαχανικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
January 26, 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια Γαλακτοκομικών ειδών

Γαλακτοκομικά είδη
January 22, 2018

Αναρτημένος Διαγωνισμός για Εκδόσεις 2018

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2018 2018_Συνοπτικός Εκδόσεις-Εκτυπώσεις_ΤΕΥΔ 2018Συνοπτικός εκδόσεις -εκτυπώσεις_ Oικονομική Προσφορά Διόρθωση Επισήμανση για υποβολή προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων
January 19, 2018

Διαγωνισμός Μεταφράσεων

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ μεταφράσεις οικονομική προσφορά μεταφράσεις Επισήμανση για υποβολή προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων
January 16, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Αναρτημένη διακήρυξη για υπηρεσίες εστιατορίου Αναρτημένη προκήρυξη για υπηρεσίες εστιατοριου
January 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Διευκρίνιση για είδη Παντοπωλείου signed
January 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ signed Διευκρίνιση για είδη κρεοπωλείου signed  
January 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για ξενοδοχεία signed