Απρίλιος 21, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Μεταφράσεις, Επαναπροκήρυξη

Επαναπροκήρυξη.pdf ΤΕΥΔ.doc Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.doc
Απρίλιος 13, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός Εκδόσεις – Εκτυπώσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός Εκδόσεις – Εκτυπώσεις.pdf TEYΔ.doc Οικονομική Προσφορά.doc
Μάρτιος 30, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Αεροπορικά Εισιτήρια

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Αεροπορικά Εισιτήρια.pdf Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.doc ΤΕΥΔ.doc Διορθώσεις στις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής που αφορούν το «6th International Scholars Symposium-Sports, Society & Culture-9-13/7/2017»
Μάρτιος 23, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Μεταφράσεις

Μεταφράσεις.pdf ΤΕΥΔ.doc Οικονομική Προσφορά.doc
Μάρτιος 17, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Εστιατόριο

Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός – Εστιατόριο.pdf ΤΕΥΔ.doc Οικονομική Προσφορά.doc
Μάρτιος 14, 2017

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός – Τρόφιμα.pdf
Φεβρουάριος 9, 2017

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός Ξενοδοχεία.pdf
Φεβρουάριος 9, 2017

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ – ΤΑΞΙ

Ανοιχτός Διαγωνισμός Πούλμαν – Ταξί.pdf