Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ, στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο τέλος Μαρτίου, αποδέχθηκε κατ’ αρχήν σχέδιο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Το έργο αυτό, που θα αλλάξει ολόκληρη τη φυσιογνωμία της ΔΟΑ γιατί θα συνοδεύεται και από καινοτομίες πάνω στις εκπαιδευτικές της δράσεις, με κύριο εκφραστή την ίδια τη ΔΟΕ και το οποίο είχε εισηγηθεί από το 2016 ο Πρόεδρος της ΔΟΑ, κ. Ισίδωρος Κούβελος, φαίνεται να υλοποιείται άμεσα. Για τον λόγο αυτό, στις 1 και 2 Απριλίου, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις εκ μέρους της ΔΟΕ οι κ.κ. Francis Gabet και Πάνος Τζιβανίδης, για να πιστοποιήσουν από κοντά τις ανάγκες της ριζικής αναβάθμισης που σχεδιάζονται για τον χώρο.