Ο Ισίδωρος Κούβελος επανεξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Για τρίτη συνεχόμενη θητεία ο Ισίδωρος Κούβελος επανεξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στις εκλογές που έγιναν στις 20 Οκτωβρίου στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.στην Αθήνα.

Επίσης εκλέχθηκαν και τα μέλη της Εφορείας που είναι:

Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ (Μέλος ΕΟΕ)

Μέλη:

Σπυρίδων Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ (Πρόεδρος ΕΟΕ – μέλος ex-officio)

Εμμανουήλ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ (Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ – μέλος ex-officio)

Εμμανουήλ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ (Μέλος ΕΟΕ)

Αθανάσιος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος ΕΟΕ)

Γεώργιος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ (Μέλος ΕΟΕ)

Gordon TANG

Ευθύμιος ΚΟΤΖΑΣ (Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας)