ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΩΝ

Click on Images

Κάθε χρόνο η ΔΟΑ εκδίδει τα Πρακτικά (Λευκώματα) των Συνόδων και Σεμιναρίων της, τα οποία διανέμονται στους μετέχοντες των Συνόδων και σε όλες τις ΕΟΕ και τις ΕΟΑ και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΔΟΑ.

Τα Πρακτικά των Διεθνών Συνόδων για Νέους Μετέχοντες, τα λεγόμενα Blue Books, εκδίδονται στις τρεις επίσημες γλώσσες της ΔΟΑ, στα γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά, ενώ τα Πρακτικά των υπολοίπων Συνόδων της ΔΟΑ εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα.

Με αυτόν τον τρόπο η ΔΟΑ δημοσιεύει τα πεπραγμένα των Συνόδων της, τις ομιλίες σημαντικών ομιλητών, τις σύντομες παρουσιάσεις των μετεχόντων, τα συμπεράσματα των ομάδων συζήτησης κλπ, δημιουργώντας έτσι μια μικρή βιβλιοθήκη πολύτιμη για κάθε ερευνητή στον τομέα των Ολυμπιακών Σπουδών.

55th-session-for-young-participants_eng_blue_cover
22st-seminar-for-students_cover-final
13th-international-session-for-directors_red_cover
final_12th-joint-international-session-for-presidents_red_cover
11th-international-session-for-educators_black_cover
international_session_for_olympic_medallists
international_seminar_for_sports_journalists
special_sessions_and_seminars_1997_2004