Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, σε έκτακτη συνεδρίαση της Εφορείας της, μετά από την αναγγελία του θανάτου της

Αναστασίας ΣΔΟΥΓΚΟΥ-ΔΗΜΑ

αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα στη μνήμη της:

Η Αναστασία Σδούγκου – Δήμα, μια ισχυρή προσωπικότητα που υπήρξε καταξιωμένη αθλητική συντάκτρια στο παρελθόν, αφιέρωσε την ζωή της στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην ανατροφή των παιδιών της και συγχρόνως δε, με δυναμισμό, στήριξε τον σύζυγο της στην Ολυμπιακή του πορεία

                      

H ΔΟΑ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της και

 

α π ο φ ά σ ι σ ε

1. να καταθέσει το συμβολικό ποσό των 200 ευρώ στα «Παιδικά Χωριά SOS» Ελλάδος, στη μνήμη της.

2. να παραστεί ο Πρόεδρος της ΔΟΑ στη νεκρώσιμο ακολουθία .

3. να δημοσιεύσει το ψήφισμα αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ισίδωρος Κούβελος