Η μεταρρύθμιση της ΔΟΑ παρουσιάστηκε στην 25η Γενική Συνέλευση της ANOC στην Κρήτη

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος παρουσίασε τη μεταρρύθμιση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά στην 25η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών  (ANOC), που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη τελετή εγκαινίων και την επαναλειτουργία των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων, επισήμανε τη σημασία της επένδυσης της ΔΟΕ σε αυτό το σχέδιο, τη μακροχρόνια υποστήριξή της στο έργο της ΔΟΑ και τη μελλοντική τους συνεργασία στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΔΟΑ.

«Αυτή η συνεργασία μας δίνει τη σιγουριά ότι η ΔΟΑ θα αποκτήσει εξέχοντα ρόλο στην πρωταρχική αποστολή του Ολυμπιακού Κινήματος. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες για ευκαιρίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, πάντα σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ακολουθώντας μια κοινή στρατηγική. Η επένδυση της ΔΟΕ για το έργο ανακαίνισης, που μόλις ολοκληρώθηκε, αλλάζει ριζικά τη φυσιογνωμία της ΔΟΑ και τη μετατρέπει σε ένα αμιγώς εκπαιδευτικό και βιώσιμο Ίδρυμα, με στέρεες και σύγχρονες εγκαταστάσεις ικανές να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου».

Κοιτάζοντας μπροστά, η ΔΟΑ θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μελλοντική της πορεία:

  • Να εντοπίσει συνέργειες μεταξύ της ΔΟΑ και της ΔΟΕ, των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, των Πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων ώστε η ΔΟΑ να ανταποκρίνεται στον στρατηγικό χάρτη της ΔΟΕ.
  • Να ενισχύσει τον ρόλο των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών παγκοσμίως και τη σχέση τους με τις αντίστοιχες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, να ενθαρρύνει και να βοηθήσει το έργο τους και να συνεργαστεί με άλλα ιδρύματα που είναι αφιερωμένα στην Ολυμπιακή Εκπαίδευση.
  • Να αναπτύξει περαιτέρω την ακαδημαϊκή προσφορά της ΔΟΑ, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
  • Να οικοδομήσει και να προωθήσει τη ΔΟΑ ως ένα αναγνωρισμένο brand που αντιπροσωπεύει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση, εντός και εκτός του Ολυμπιακού Κινήματος.

Αυτοί οι στόχοι αποτέλεσαν τον πυρήνα του στρατηγικού σχεδίου της ΔΟΑ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας μορφής στενής συνεργασίας με τη ΔΟΕ και παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές επέκτειναν την υποστήριξή τους στο εκπαιδευτικό έργο της ΔΟΑ και αναγνώρισαν την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών στις χώρες τους για την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ANOC, ο Πρόεδρος της ΔΟΑ είχε επίσης σειρά συναντήσεων, μεταξύ των οποίων με τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Abdulaziz Bin Turki ALFAISAL ALSAUD, προκειμένου να εντοπιστούν νέες συνέργειες και να διερευνηθούν μορφές συνεργασίας για τη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στη Σαουδική Αραβία.