ΑΛΛΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Το Imagine Peace Youth Camp που διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Βρετανικό Συμβούλιο
  • Το Ετήσιο Συμπόσιο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο για την UNESCO
  • Επισκέψεις από ΕΟΑ / ΕΟΕ
  • Συνέδρια από εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Συνέδρια / Σεμινάρια που οργανώθηκαν από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις από ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Επισκέψεις ερευνητών και επιστημόνων από πανεπιστήμια