Ανοικτός διαγωνισμός συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ανοιχτός διαγωνισμός με αντικείμενο α. την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού και β. την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ 52, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΚ 15233
Τηλ. 210-6878809-13, 210-6878982
Email: ioa@ioa.org.gr

Χαλάνδρι, 20.05.2022
Αρ. πρωτ.: 169

 

OIKONOMIKH PROSFORA FINAL