ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Washington DC, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard, διοργανώνουν από το 2012 το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Αθλητισμό, την Κοινωνία και τον Πολιτισμό.

Στο Συμπόσιο συμμετέχουν περισσότεροι από εκατό ακαδημαϊκοί, φοιτητές και καθηγητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εκτός από τις διαλέξεις, το Συμπόσιο δίνει έμφαση σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως η μικτή μάθηση και τα φοιτητικά εργαστήρια. Οι φοιτητές, πριν τη συμμετοχή τους στο Συμπόσιο, έχουν πρόσβαση σε μια λίστα βασικής βιβλιογραφίας και σε περιλήψεις των παρουσιάσεων. Τις παρουσιάσεις ακολουθούν εργαστήρια κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τη βιβλιογραφία και να στοχαστούν πάνω στα θέματα των παρουσιάσεων σε μικρές ομάδες.