Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard

Συμπόσιο «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός»

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, διοργανώνει το Διεθνές Συμπόσιο «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός» στις εγκαταστάσεις της στην Αρχαία Ολυμπία από το 2012. Περισσότεροι από εκατό καθηγητές και φοιτητές Ελληνικών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων συγκεντρώνονται στην Ολυμπία για να επιμορφωθούν από διακεκριμένους μελετητές από όλο τον κόσμο.

Ο Gregory Nagy και οι συνάδελφοί του δίνουν άριστες διαλέξεις σε θέματα σχετικά με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αλλά και συντονίζουν τις ομάδες εργασίας στις οποίες χωρίζονται οι μετέχοντες για να αναλύσουν περαιτέρω τα θέματα των διαλέξεων. Οι διαφορετικές αλλά και οι καινούριες και ενδιαφέρουσες απόψεις που εκφράζονται στο Συμπόσιο γέννησαν την ιδέα της μετατροπής αυτού του Συμποσίου σε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μέλλον.