Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων. Ωστόσο η ΔΟΑ, θέλοντας να διαφυλάξει τη διαρκή σχέση και την εποικοδομητική συνεργασία που έχει χτίσει με τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, καθώς και με διάφορους άλλους εκπαιδευτικούς θεσμούς παγκοσμίως, στη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών, αποφάσισε να διοργανώσει τις φετινές Διεθνείς Συνόδους και τα Σεμινάριά της μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα.

Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες της ΔΟΑ που αρχικά επρόκειτο να λάβουν χώρα στην Ολυμπία, τελικά θα πάρουν τη μορφή διαδικτυακών διαδραστικών Συνόδων τον Σεπτέμβριο 2020. Θα είναι σίγουρα ένα διαφορετικό «ταξίδι», δεδομένων των νέων συνθηκών στις οποίες καλούμαστε όλοι μας να προσαρμοστούμε, και η ομάδα της ΔΟΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υλοποιήσει αυτό το εγχείρημα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτές οι διαδικτυακές Σύνοδοι δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τη μοναδική εμπειρία της Ολυμπίας. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς ανταλλαγής γνώσεων και προσέγγισης σε θέματα Ολυμπιακής Παιδείας.

Οι ασυνήθιστες συνθήκες που βιώνουμε και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι μοναδικές. Αυτή η νέα πραγματικότητα σίγουρα απαιτεί μεγάλη σύνεση και συνεργασία από όλους μας αλλά η ΔΟΑ είναι αποφασισμένη να χειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το βασικό θέμα των Συνόδων θα είναι «Ολυμπισμός και Ανθρωπισμός» και οι ημερομηνίες θα είναι οι ακόλουθες:

  • 60ή Διεθνής Σύνοδος Νέων Μετεχόντων
    Παρασκευή, 4/09/2020 – Πέμπτη, 10/09/2020
    Ειδικό Θέμα: «Ολυμπιακοί Αγώνες: Ανθρώπινα δικαιώματα, διαφορετικότητα και ενσωμάτωση στον αθλητισμό»
  • 16η Διεθνής Σύνοδος για Προέδρους ή Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών

Παρασκευή, 11/09/2020 – Πέμπτη, 17/09/2020
Ειδικό Θέμα:   «Ανθρώπινα Δικαιώματα στα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας»

  • 27ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Δευτέρα, 21/09/2020 – Κυριακή, 27/09/2020

Ειδικό Θέμα:   «Μεγάλες Αθλητικές Εκδηλώσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα»