28 Νοεμβρίου, 2019

Ανοιχτός Διαγωνισμός Ξενοδοχείων

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, […]
28 Νοεμβρίου, 2019

Ανοιχτός Διαγωνισμός Αυτοκινήτων

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (TAXI) ΚΑΙ ΤΗΝ […]
21 Απριλίου, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Μεταφράσεις, Επαναπροκήρυξη

Επαναπροκήρυξη.pdf ΤΕΥΔ.doc Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.doc
13 Απριλίου, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός Εκδόσεις – Εκτυπώσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός Εκδόσεις – Εκτυπώσεις.pdf TEYΔ.doc Οικονομική Προσφορά.doc
30 Μαρτίου, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Αεροπορικά Εισιτήρια

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Αεροπορικά Εισιτήρια.pdf Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.doc ΤΕΥΔ.doc Διορθώσεις στις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής που αφορούν το «6th International Scholars Symposium-Sports, Society & Culture-9-13/7/2017»
23 Μαρτίου, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Μεταφράσεις

Μεταφράσεις.pdf ΤΕΥΔ.doc Οικονομική Προσφορά.doc
17 Μαρτίου, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Εστιατόριο

Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός – Εστιατόριο.pdf ΤΕΥΔ.doc Οικονομική Προσφορά.doc
14 Μαρτίου, 2017

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός – Τρόφιμα.pdf
9 Φεβρουαρίου, 2017

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός Ξενοδοχεία.pdf