23 Ιουνίου, 2022

Επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων προσφοράς για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία

Ανακοινώνεται η επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών α. προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, […]
14 Ιουνίου, 2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων προσφοράς για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00, για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών  […]
23 Μαΐου, 2022

Ανοικτός διαγωνισμός συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ανοιχτός διαγωνισμός με αντικείμενο α. την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων […]
19 Απριλίου, 2022

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2022 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ 52, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΘΗΝΑ ΤΚ 15233 Τηλ. 210-6878809-13, 210-6878982 Email: ioa@ioa.org.gr                                                                                                                                                                                          Χαλάνδρι, 18 Απριλίου 2022 […]
28 Ιανουαρίου, 2022

Επιπλέον παράταση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φακέλων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Επιπλέον παράταση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φακέλων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας   Λόγω των έκτακτων δυσμενών  καιρικών συνθηκών κατά τις […]
18 Ιανουαρίου, 2022

Παράταση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φακέλων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Παράταση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φακέλων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας   Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.), με την υπ’ αρ. […]
30 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Δ.Ο.Α.)

1. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.), με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου  που πραγματοποιήθηκε στις 09/12/2021, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος […]
15 Δεκεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών α. προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων […]
28 Νοεμβρίου, 2019

Ανοιχτός Διαγωνισμός Ξενοδοχείων

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, […]