ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Σεμινάριο προσελκύει κάθε χρόνο ένα πολυπολιτισμικό σύνολο μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα σχετικά με τον Ολυμπισμό και τον αθλητισμό καθώς και να επεκτείνουν τις έρευνες τους σε συναφείς τομείς. Μεταπτυχιακοί φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου επιλέγονται από τις αντίστοιχες ΕΟΑ/ΕΟΕ τους και από τους Επιβλέποντες Καθηγητές από ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που δεν μπορούν να είναι άνω των 45 ετών δεν υπερβαίνει τους 30, ενώ η επιλογή τους γίνεται βάσει των προσόντων τους, των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων, του ερευνητικού αντικειμένου και των συστατικών επιστολών. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη δεδομένου ότι τα μαθήματα διεξάγονται στα αγγλικά.

Όλοι οι φοιτητές που μετέχουν στο Σεμινάριο υποχρεούνται να υποβάλουν και να παρουσιάσουν μια ανεξάρτητη μελέτη πάνω σ' ένα θέμα που έχει σχέση με τον Oλυμπισμό.

Ο γενικός σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο νέων επιστημόνων στον τομέα του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού που αργότερα θα γίνουν πολύτιμα μέλη των ΕΟΑ/ΕΟΕ/ πανεπιστημίων και θα συμμετέχουν ενεργά στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Στόχοι του Σεμιναρίου Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση και γνώση όλων των πτυχών του Ολυμπιακού Κινήματος και της ιστορίας του μέσα από διαλέξεις και τη συνεργασία με τους Επιβλέποντες Καθηγητές του Σεμιναρίου.
  • Να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να επισκεφτούν διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος.
  • Να παροτρύνει τους φοιτητές να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς ανταλλάσσοντας ιδέες με φοιτητές από άλλες χώρες.
  • Να παρακινήσει τους φοιτητές να συνεργαστούν με τις αντίστοιχες ΕΟΑ/ΕΟΕ τους προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με τον Ολυμπισμό στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.
To Oλυμπιακo Kίνημα αποτελεί και θα αποτελεί πάντα αντικείμενο επικρίσεων διότι είναι έργο ανθρώπινο και κατά συνέπεια ατελές. Aς προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε για να συμβάλουμε στην ενίσχυση των θεμελίων του.

Λόρδος KILLANIN, Πρόεδρος της ΔOE (1972-1980)