ΔIEΘNHΣ ΣYNOΔOΣ

ΓΙΑ ΕΟΑ ΚΑΙ ΕΟΕ

Σήμερα, οι 149 ΕΟΑ που έχουν ιδρυθεί, με την υποστήριξη της ΔΟΑ, αποτελούν το ορόσημο της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους. Πολλές ΕΟΑ επιτελούν εξαιρετικό έργο με την εκπαίδευση εκατοντάδων ανθρώπων και την εφαρμογή προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με διάφορους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στη δημιουργία τους, η έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας έχει γίνει γνωστή ανά τη υφήλιο, διενεργούνται πολλές έρευνες στα πανεπιστήμια και έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα παγκοσμίως.

Η Σύνοδος για ΕΟΑ και ΕΟΕ, που καλύπτει ευρύ φάσμα Ολυμπιακών θεμάτων, λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για το συντονισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και δημιουργεί ένα ισχυρό, ενημερωμένο και αποδοτικό δίκτυο. Αυτά τα ετήσια Φόρουμ στην Ολυμπία αποτελούν σημείο αναφοράς, ενώ δημιουργούν προϋποθέσεις και ευκαιρίες προκειμένου οι ΕΟΑ/ΕΟΕ να εμπνευστούν και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα μέσα που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν και να διευθύνουν προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους. Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου, εμπλουτισμού των γνώσεων, ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑ και ΕΟΕ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για την καλύτερη κατανόηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της ΔΟΕ για την Εκπαίδευση στις Ολυμπιακές Αξίες (OVEP).

Στόχοι της Διεθνούς Συνόδου για ΕΟΑ και ΕΟΕ

  • Να μελετά και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αρχές του Ολυμπισμού.
  • Να παρακολουθεί και να προωθεί περαιτέρω το έργο των ενεργών ΕΟΑ και να διευρύνει το δίκτυό τους.
  • Να καλλιεργεί και να ενθαρρύνει τη σχέση μεταξύ ΕΟΑ και ΕΟΕ.
  • Να εντοπίζει τα εμπόδια και να βοηθά τις ΕΟΑ με περιορισμένη δράση σε συνεργασία με τις ΕΟΕ τους.
  • Να αυξήσει τον αριθμό των ΕΟΑ καλώντας τις ΕΟΕ στις χώρες όπου δεν έχουν ιδρυθεί ΕΟΑ ώστε, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, να διερευνήσουν τις προοπτικές δημιουργίας τους και να ενημερώθουν σχετικά.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία στη μακρόχρονη πορεία της συνέβαλε τα μέγιστα στην επιστημονική θεμελίωση και διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες με την ενεργή τους παρουσία το αποδεικνύουν.

Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ, Πρόεδρος της ΔOΑ (2009 - σήμερα)