ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ και την Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιακών Αθλητών (WOA), επιλέγει και επιμορφώνει Ολυμπιονίκες και Ολυμπιακούς αθλητές που έχουν ενεργό κοινωνικό ρόλο και σκοπεύουν να ασχοληθούν με την Ολυμπιακή Παιδεία. Η Σύνοδος που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, σε συνεργασία με το Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών της ΔΟΕ, εκπαιδεύει τους αθλητές στις Ολυμπιακές Αξίες και τους παρακινεί να γίνουν ενεργοί και αφοσιωμένοι Πρεσβευτές του Ολυμπιακού Κινήματος, Πρότυπα και πραγματικοί Ολυμπιακοί Αγγελιοφόροι. Μέσω αυτής της Συνόδου, οι αθλητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να ασχοληθούν με την Ολυμπιακή Παιδεία και την εκπαίδευση μαθητών ή νέων αθλητών στις χώρες τους, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για σύγχρονα θέματα του Ολυμπιακού Κινήματος και για την έννοια της Διπλής Καριέρας.

Στόχοι της Συνόδου για Ολυμπιονίκες και Ολυμπιακούς Αθλητές

  • Να γίνουν οι Ολυμπιονίκες και οι Ολυμπιακοί αθλητές Ολυμπιακοί Πρεσβευτές.
  • Να αποκτήσουν οι ΕΟΑ/ΕΟΕ Πρότυπα που θα τις βοηθήσουν στην αποστολή τους για την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους.
  • Να παροτρυνθούν οι Ολυμπιονίκες και οι Ολυμπιακοί αθλητές να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν σε συνεργασία με την ΕΟΑ (ή την ΕΟΕ) ένα πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ή σε αθλητικούς συλλόγους/ σχολεία/ πανεπιστήμια.