ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Οι Ολυμπιονίκες και οι Συμμετάσχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του Ολυμπιακού Κινήματος για τη διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Ως εκ τούτου η ΔΟΑ ενέταξε από το 2007 στις επιμορφωτικές δραστηριότητές της την πρωτότυπη ιδέα της Συνόδου για Ολυμπιονίκες ή Συμμετάσχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συμμετοχή

Οι μετέχοντες επιλέγονται από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τη Διεθνή Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και την Επιτροπή της ΔΟΕ για τους αθλητές.

Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου καλύπτεται από τον εκάστοτε οργανισμό ενώ τα υπόλοιπα έξοδα (διαμονή, διατροφή, τοπικές μετακινήσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.) καλύπτονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

Η επιμόρφωση στηρίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και σε πρακτικές εφαρμογές του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδείας. Συγκεκριμένα σε θεωρητικό επίπεδο γίνονται εισηγήσεις σχετικές με την Ολυμπιακή Παιδεία που αφορούν την παιδευτική και μορφωτική σημασία της Ολυμπιακής Παιδείας, την ηθική και κοινωνική διάσταση του Ολυμπισμού, το ρόλο των Ολυμπιονικών και των Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ως προτύπων για τη διάδοση της Ολυμπιακής Ιδέας και την επικοινωνία τους με τους πολίτες και ιδιαίτερα με τους μαθητές.

Σε άμεσο διάλογο με τους Ολυμπιονίκες και τους Συμμετάσχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες αναζητούνται βιωματικοί τρόποι επιμόρφωσης (εκπαιδευτικοί, επικοινωνιακοί κ.λ.π.) όπου οι ίδιοι καταθέτουν τις εμπειρίες τους, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή ιδεών.

Για τη σύνοδο αυτή η ΔΟΑ συνεργάζεται στενά με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τους Συλλόγους Ολυμπιονικών και τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η διευρυμένη συμμετοχή Ολυμπιονικών και Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η επιμόρφωσή τους στο λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στον μεταολυμπιακό κοινωνικό τους ρόλο.

Ειδικά θέματα των Διεθνών Συνόδων των Ολυμπιονικών και των Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2007 και μετά)

  • H διάδοση της Ολυμπιακής Ιδέας από τους Ολυμπιονίκες.
  • Η κοινωνική και επαγγελματική ζωή των αθλητών κορυφαίων επιδόσεων κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας.
  • Μέθοδοι διάδοσης των Ολυμπιακών αξιών από Ολυμπιονίκες πρότυπα.
  • Ολυμπιονίκες και Συμμετάσχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες ως πρότυπα: ο εκπαιδευτικός τους ρόλος.