ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΑ - ΕΦΟΡΕΙΑ

Τα όργανα διοίκησης της ΔΟΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο («Εφορεία») με τετραετή θητεία που αποτελείται από έντεκα μέλη καθώς και η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε μέλη. Η Εφορεία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: τρία μέλη από τη ΔΟΕ, πέντε μέλη της ΕΟΕ, εκ των οποίων ένα μέλος είναι ο Πρόεδρος και ένα μέλος είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, το μέλος της ΔΟΕ για την Ελλάδα, ο Δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας και μια διακεκριμένη προσωπικότητα στο χώρο του Ολυμπισμού, του αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα.