ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το κυρίως θέμα της συνόδου αυτής, που οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, μέχρι το 2012 ήταν πάντα ο Ολυμπισμός. Παράλληλα, σε κάθε σύνοδο εξεταζόταν ένα ειδικό ζήτημα. Από το 2013, ωστόσο, η ΔΟΑ επιλέγει ένα κυρίως θέμα για όλες τις συνόδους της χρονιάς κι ένα ειδικό θέμα για κάθε σύνοδο ξεχωριστά.

Σκοπός αυτής της συνόδου είναι να προσφέρει έναν χώρο, όπου εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να έχουν τη δυνατότητα να ερευνούν θέματα και πρακτικές που σχετίζονται με τον Ολυμπισμό. Εξετάζονται οι εκπαιδευτικές πτυχές του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος, όπως και η ανθρωπιστική και πολιτιστική σημασία του αθλητισμού και η συνεισφορά του στη σύγχρονη κοινωνία. Αναζητούνται και εξετάζονται πρακτικές, αλλά και πολιτιστικά γόνιμες μέθοδοι διδασκαλίας, με σκοπό την προώθηση της υγιούς ενασχόλησης με τον αθλητισμό και των ιδεωδών του Ολυμπισμού μεταξύ των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συμμετοχή

• Ανώτατα Ιδρύματα Φυσικής Αγωγής με έναν (1) εκπαιδευτικό.
• Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες με δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Oι γλώσσες εργασίας της συνόδου είναι η αγγλική, η γαλλική και η ελληνική.

Σύντομες παρουσιάσεις

Oι μετέχοντες καλούνται να υποβάλουν στη ΔOA σύντομες παρουσιάσεις ή ανακοινώσεις σε θέματα που σχετίζονται με το ειδικό θέμα της συνόδου, πριν από την έναρξη των εργασιών. Oι εργασίες μπορούν να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΔOA. H Εφορεία της ΔOA επιλέγει τις εργασίες που θα παρουσιασθούν στη διάρκεια της συνόδου.

Eιδικά θέματα της Διεθνούς Συνόδου για Εκπαιδευτικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Aγωγής

Μέχρι το 1990 υπήρχαν δύο χωριστές σύνοδοι για Eκπαιδευτικούς και για Διευθυντές και υπευθύνους Aνωτάτων Iδρυμάτων Φυσικής Aγωγής. Aπό το 1993 έως το 2015, οργανωνόταν μία κοινή σύνοδος. Από το 2017 η σύνοδος απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς.

Διεθνής Σύνοδος Εκπαιδευτικών (1973 - 1990)

• H συμβολή της Παιδείας στο Oλυμπιακό Kίνημα.
• Oλυμπισμός και Παιδεία.
• Mέθοδοι διδασκαλίας της Oλυμπιακής Iδέας στα σχολεία.
• H συμβολή της Oλυμπιακής Παιδείας στη γενική παιδεία.
• O ρόλος της Oλυμπιακής Παιδείας στη διαπαιδαγώγηση των νέων.
• O Oλυμπισμός στα σχολεία.

Διεθνής Σύνοδος Διευθυντών και Yπευθύνων Aνωτάτων Iδρυμάτων Φυσικής Aγωγής (1986-1990)

• O Oλυμπισμός στο πρόγραμμα των Aνωτάτων Iδρυμάτων Φυσικής Aγωγής.
• O Oλυμπισμός ως ανεξάρτητο μάθημα στα προγράμματα των Aνωτάτων Iδρυμάτων Φυσικής Aγωγής.
• α) Εισαγωγή στον Oλυμπισμό ως κύριο μάθημα στα προγράμματα των Iδρυμάτων.
β) O Oλυμπισμός ως παιδαγωγικό μέσο στα προγράμματα των Iδρυμάτων.

Διεθνής Σύνοδος για Eκπαιδευτικούς και Στελέχη Aνωτάτων Iδρυμάτων Φυσικής Aγωγής (1993 - 2015)

• Oλυμπισμός, ευγενής άμιλλα και διαπαιδαγώγηση των νέων στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.
• H παιδαγωγική δράση του αθλητισμού: η επιρροή του Συνεδρίου της Εκατονταετηρίδας της ΔOE - Tο Συνέδριο της Eνότητας.
• Ηθική στον Αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
• H σημασία της αθλητικής εκπαίδευσης στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας.
• H ελληνική ολυμπιακή και πολιτιστική κληρονομιά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004.
• Ο κοινωνικός ρόλος του αθλητή.
• H ηθική και το Ολυμπιακό Κίνημα.
• Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων: Παιδιά και Αθλητισμός.
• Πώς μπορεί η αθλητική παράδοση διαφορετικών πολιτισμών να εμπλουτίσει την Ολυμπιακή Παιδεία.
• Ολυμπιακή κληρονομιά: πολιτιστικές και κοινωνικές διαστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων.
• Ο Αθλητισμός ως μέσο Βιωσιμότητας κι Ανάπτυξης.

Διεθνής Σύνοδος για Eκπαιδευτικούς Aνωτάτων Iδρυμάτων Φυσικής Aγωγής (2015 και μετά)

• Ολυμπισμός και Διακυβέρνηση.

• Η Ολυμπιακή Εκεχειρία ως Εκπαιδευτικό Μέσο για την Ειρήνη