ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΔΟΑ. Η γέννησή τους συνδέεται με τους στόχους και τη λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η δημιουργία τους είναι βαθιά ριζωμένη στην ίδια την ύπαρξη της ΔΟΑ, εξ ου και αποτελούν ένα θεμελιώδες εργαλείο της αποστολής και της δράσης της.

Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που ακολούθησαν την ίδρυση της ΔΟΑ, Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, με διάφορες μορφές, άρχισαν να εμφανίζονται προκειμένου να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της ΔΟΑ σε εθνικό επίπεδο αναλαμβάνοντας την ευθύνη να προωθήσουν και να διαφυλάξουν το εκπαιδευτικό σκέλος του Ολυμπιακού Κινήματος, ένα ρόλο που οι ΕΟE δεν μπορούσαν να αναλάβουν μέχρι σήμερα. Στο εγχειρίδιο της ΔΟΕ για τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες το 1989, εξηγείται σαφώς ότι: "Η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Ηπειρωτικούς Αγώνες αναγνωρισμένους από τη ΔΟΕ, αλλά και τα συνεπαγόμενα οργανωτικά, οικονομικά και αθλητικοτεχνικά ζητήματα, αφήνουν στις ΕΟΕ πολύ λίγα περιθώρια να ασχοληθούν με τις φιλοσοφικές αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος. Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η αδυναμία, ακόμη και στην εποχή του, και την ανέφερε συχνά στις ομιλίες και τα γραπτά του" (ΔΟΕ, Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, Ίδρυση, Προοπτικές, Δραστηριότητες, 1989). Καλούνται συνεπώς οι ΕΟΕ να ιδρύσουν ΕΟΑ "Πώς μπορούν οι νέοι μιας χώρας να ενδιαφερθούν για τις αρχές του Ολυμπισμού, αν η ΕΟΕ δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες; Πώς μπορούν αυτές οι αρχές να ενσωματωθούν στη σχολική και μετασχολική εκπαίδευση χωρίς τη βοήθεια της ΕΟΕ; Για να ανταποκριθεί σε αυτή τη σημαντική απαίτηση σε μόνιμη βάση, κάθε ΕΟΕ και κάθε χώρα χρειάζονται μια Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία”.

Η εξέλιξη των ΕΟΑ ακολουθεί την ανάληψη της προεδρίας του Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ (1980-2001), όταν το 1983, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής της ΔΟΕ για τη ΔΟΑ, η ΔΟΕ παρότρυνε τις ΕΟΕ να προχωρήσουν στην ίδρυση των ΕΟΑ, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως προέκταση της ΔΟΑ, ενώ το 1984, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΟΕ έστειλε εγκύκλιο προς όλες τις ΕΟΕ προτρέποντάς τες να ιδρύσουν ΕΟΑ στις αντίστοιχες χώρες τους. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, από τις 149 ΕΟΑ που υπάρχουν σήμερα, οι 114 ιδρύθηκαν στο διάστημα της προεδρίας Σάμαρανκ, πράγμα που καταδεικνύει τη μεγάλη επιρροή που είχε αυτή η μεταρρυθμιστική προσωπικότητα στο Ολυμπιακό Κίνημα.

"Η ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και η επέκτασή της μέσω των Εθνικών Ακαδημιών, οι οποίες στο εξής θα αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, επιτεύχθηκε από οραματιστές, από λίγους αποφασισμένους και εμπνευσμένους άνδρες, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Ολυμπιακό μας Κίνημα. Τα ονόματα όλων εκείνων που συνδέθηκαν με αυτό το ενίοτε δύσκολο έργο αποτελούν πλέον μέρος της ιστορίας μας και περιλαμβάνονται στο πάνθεον του Ολυμπισμού μαζί με εκείνους που εγγυήθηκαν την επιτυχία και τη δύναμη του Κινήματός μας επί σχεδόν έναν αιώνα". (Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, Πρόεδρος της ΔΟΕ, στην Τελετή Έναρξης της 28ης Συνόδου για Νέους Μετέχοντες της ΔΟΑ, στο λόφο της Πνύκας).

Μόλις το 1991 οι ΕΟΑ αναφέρονται επίσημα στο ρόλο και την αποστολή των ΕΟΕ, μια αναφορά που περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό Χάρτη και αυτό απετέλεσε αναμφισβήτητα το σημείο καμπής για την άνθιση του δικτύου των ΕΟΑ και τη μελλοντική φυσιογνωμία της ΔΟΑ. "Φροντίζουν [οι ΕΟΕ] για τη δημιουργία φορέων που αφιερώνονται στην Ολυμπιακή παιδεία. Ειδικότερα, για την ίδρυση και τις δραστηριότητες των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, των Ολυμπιακών Μουσείων και των πολιτιστικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το Ολυμπιακό Κίνημα” (Ολυμπιακός Χάρτης ΔΟΕ, 1991)*. Ο κόσμος έχει πλέον αντιληφθεί τη σημασία τους και οι ΕΟΑ ξεκινούν το ταξίδι τους.

Επίσης, ο ρόλος των ΕΟΑ αναδεικνύεται στο πλαίσιο της Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC): "Η ANOC και οι ΕΟΕ συμβάλλουν στη διάδοση των Ολυμπιακών ιδεωδών μέσω των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και των εκπροσώπων τους στη Σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας”.

Οι στόχοι των ΕΟΑ σε εθνικό επίπεδο, με την υποστήριξη των αντίστοιχων ΕΟΕ, επικεντρώνονται κυρίως στην εκπαίδευση γύρω από την Ολυμπιακή ιδέα σε μικρά παιδιά, σε καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητές, προπονητές, διοικητικά στελέχη στη χώρα τους μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας, μαθημάτων κατάρτισης, διοργάνωσης Συνόδων, σεμιναρίων, σχολικών αγώνων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδόσεων εγχειριδίων Ολυμπιακής Παιδείας, καθιέρωσης συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς και αθλητικούς φορείς.

Σήμερα, οι 149 ΕΟΑ που έχουν συσταθεί, με την υποστήριξη της ΔΟΑ, έχουν καταστεί το ορόσημο της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους. Πολλές EΟΑ επιτελούν εξαιρετικό έργο, με την εκπαίδευση εκατοντάδων ανθρώπων και την εφαρμογή προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με διάφορους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στη δημιουργία τους, η έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας αναδύεται σε όλα τα μέρη του κόσμου, διεξάγονται πολλές έρευνες σε πανεπιστήμια και έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα παγκοσμίως.

Επικοινωνία με τις ΕΟΑ

Αλεξάνδρα Καραΐσκου
Tel: +302106878953
Email: a.karaiskou@ioa.org.gr

H ανάγκη να βρεθεί ένα μέσο επέκτασης του έργου της διδασκαλίας των ηθικών αρχών του Oλυμπισμού και της διάδοσης του Oλυμπιακού Πνεύματος, γίνεται πολύ αισθητή. Eίναι σίγουρο ότι η Eθνική Oλυμπιακή Aκαδημία μπορεί να γίνει αυτό το μέσο προέκτασης της Διεθνούς Oλυμπιακής Aκαδημίας σε επίπεδο εθνικό ή τοπικό.

Όττο ΣIMITΣEK, Kοσμήτορας της ΔOA (1962-1990)

*Τα δεδομένα είναι υπό αναθεώρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ως προς τη λειτουργικότητα, όπως ορίζει η ΔΟΑ.