Εκπρόσωποι από 21 Ολυμπιακές Ακαδημίες της Ευρώπης, καθώς και σημαντικά στελέχη του Ολυμπιακού Κινήματος, βρέθηκαν στη Λευκωσία και συμμετείχαν στη 2η ετήσια Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Μέγαρο το διήμερο 14-15 Νοεμβρίου 2019.

Εκτός από τους εκπροσώπους των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, στην Κύπρο βρέθηκε και αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Ισίδωρο Κούβελο που συνοδευόταν από τον επίτιμο κοσμήτορα καθηγητή Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.

Ο κ. Κούβελος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση το μεγαλείο του αθλητισμού μέσα από τις Ολυμπιακές Αξίες και την Ολυμπιακή Παιδεία.