Παράταση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φακέλων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Παράταση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φακέλων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.), με την υπ’ αρ. 10/18.01.2022 απόφασή της, αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων από τους ενδιαφερόμενους,  για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Δ.Ο.Α., έως τις 31.01.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το περιεχόμενο των φακέλων ή για την διαδικασία μπορούν να αποστέλλονται στο mail ioa@ioa.org.gr το αργότερο έως την Πέμπτη 27.01.2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της σχετικής δημοσιευθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ