ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΩΝ

Click on Images

Κάθε χρόνο η ΔΟΑ εκδίδει τα Πρακτικά (Λευκώματα) των Συνόδων και Σεμιναρίων της, τα οποία διανέμονται στους μετέχοντες των Συνόδων και σε όλες τις ΕΟΕ και τις ΕΟΑ και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΔΟΑ.

Τα Πρακτικά των Διεθνών Συνόδων για Νέους Μετέχοντες, τα λεγόμενα μπλε βιβλία, εκδίδονταν μέχρι και το 2014 στις τρεις επίσημες γλώσσες της ΔΟΑ, στα γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά, ενώ από το 2015 εκδίδονται μόνο στα αγγλικά. Τα Πρακτικά των υπολοίπων Συνόδων της ΔΟΑ εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα.

Με αυτόν τον τρόπο η ΔΟΑ δημοσιεύει τα πεπραγμένα των Συνόδων της, τις ομιλίες σημαντικών ομιλητών, τις σύντομες παρουσιάσεις των μετεχόντων, τα συμπεράσματα των ομάδων συζήτησης κλπ, δημιουργώντας έτσι μια μικρή βιβλιοθήκη πολύτιμη για κάθε ερευνητή στον τομέα των Ολυμπιακών Σπουδών.

59th-session-for-young-participants_eng_blue_cover
26th-seminar-for-postgraduate-students_eng_orange_cover
263254_13th JOINT INTERNATIONAL SESSION FOR PRESIDENTS_RED_Cover
15th-joint-international-session-for-presidents_red_cover
13th-international-session-for-educators_black_cover
exof-4thOlMed_2018
KM_C458-20181130113004
KM_C458-20181130112556