ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Το Π.Μ.Σ. που αποτελεί καινοτομία για το Ολυμπιακό Κίνημα διεθνώς βασίζεται στους τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος: την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό που αποτελούν το θεμέλιο του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδαγωγικής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία καθώς και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σπάρτη. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον Ολυμπισμό, ζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου δημιουργούνται ξεχωριστές φιλίες και αναπτύσσεται ο αμοιβαίος σεβασμός.

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα που είναι ευέλικτο και βασίζεται στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις καθώς και στις δικές τους ανάγκες. Καθηγητές, ερευνητές και λέκτορες από όλη την υφήλιο ειδικευμένοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους καθοδηγούν στη μετάβαση τους από την εκπαιδευτική θεωρία στην πράξη. Παράλληλα, οι φοιτητές ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις απευθείας από διάφορα διεθνή κέντρα, τα Κέντρα Ολυμπιακών Σπουδών, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τα Ολυμπιακά Μουσεία.

Η επιτυχία και η μοναδικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδεικνύεται από τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που ανέρχεται σε 294 από 98 χώρες και τη συνεχή υποστήριξη των χορηγών του, όπως του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση, της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της M/Maritime, καθώς και από την πλήρη υποστήριξη της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ.

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας και των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη την υφήλιο.
  • Η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών στόχων σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη και οργάνωση του αθλητισμού.
  • Η κάλυψη των συνεχών αναγκών σε ηγεσία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε διεθνές επίπεδο.
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των ικανοτήτων επίλυσης διαφορών, καθώς και η επιμόρφωση σε θέματα δημοκρατικού διαλόγου και Ολυμπιακής Εκεχειρίας, κοινωνικής ειρήνης, μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής συνοχής.
  • Η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ νέων από διαφορετική πολιτισμική προέλευση.