Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών α. προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού β. συντήρησης των χώρων πρασίνου, γ. φύλαξης και δ. καθαριότητας, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία».

Δείτε την πρόσκληση.

Δείτε τον πίνακα.