Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Master’s Degree Programme με τον τίτλο “Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων” και ζητά σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2021. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και το έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://olympicmaster.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=93