Το Master’s Degree Programme “Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων”

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Master’s Degree Programme με τον τίτλο “Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων” και ζητά σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2021. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και το έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://olympicmaster.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=93