ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το Ολυμπιακό Πνεύμα συνδέεται με τις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Η πνευματική διάσταση των Αγώνων τονίστηκε εξ αρχής από τον ίδιο τον Pierre de Coubertin και πάνω σ’ αυτή βασίστηκαν οι Ολυμπιακές αξίες, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της αθλητικής και Ολυμπιακής Παιδείας. Η συμβολή αυτών των αξιών στην εκπαίδευση και την κοινωνία κρίνεται θεμελιώδης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και τους διεθνείς φορείς Ολυμπιακής Παιδείας σε όλο τον κόσμο.

Η πνευματική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων εμπεριέχει την αθλητική, κοινωνική και ηθική αγωγή των νέων σε όλο τον κόσμο. Κυρίαρχη πνευματική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ο σεβασμός στον αθλητικό πλουραλισμό, ως μέρος της πολιτισμικής πολυμορφίας του Ολυμπιακού Κινήματος. Εξάλλου οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι παράδειγμα κοινής ειρηνικής συμπόρευσης αθλητών που προέρχονται από διαφορετικές αθλητικές και πολιτισμικές κουλτούρες.

Η γενικότερη φιλοσοφία του Ολυμπισμού στηρίζεται στις αρχές της ανοχής, της ειρήνης, του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας με σκοπό τη δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας με λιγότερη βία και ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, ο Ολυμπισμός οδηγεί σε έναν άλλο, εξιδανικευμένο τρόπο ζωής, που τόσο έχει ανάγκη η σύγχρονη κοινωνία των πολιτών.

Η πνευματική, εκπαιδευτική και πολιτισμική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων όμως, είναι και αυτή που προσδιορίζει τη συνοχή και τη μελλοντική πορεία του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή αναγνωρίζεται διεθνώς η ανάγκη διατήρησης και διάδοσης των αξιών του Ολυμπιακού Πνεύματος που θεμελιώνουν τη σύγχρονη Ολυμπιακή φιλοσοφία και παιδεία και συγκροτούν τον ισχυρότερο πνευματικό δεσμό του αθλητισμού με τις κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία συγκροτεί τις βάσεις για τη διατήρηση και τη διάχυση αυτών των αξιών μέσα από διαρκή διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Ο τρόπος που επιλέγει να το κάνει είναι μοναδικός, γιατί προσφέρει όχι μόνο τη γνώση, αλλά και τη δυνατότητα βίωσης της πνευματικότητας του Ολυμπισμού, μέσα από την κοινή διαμονή των νέων στις εγκαταστάσεις της, γεγονός που την καθιστά ένα πρωτοποριακό Ολυμπιακό Κέντρο, που λόγω θέσης και ιδεολογίας συνδυάζει την αρχαία και τη νεότερη πνευματική Ολυμπιακή παράδοση.

Η δημιουργία αρχής γενομένης το 2009 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών (Master’s Degree Programme) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με την ευγενική χορηγία αρχικά του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, στη συνέχεια της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και από το 2019 της M/Maritime, αποδεικνύει την έμπρακτη εφαρμογή της διάχυσης των Ολυμπιακών Ιδεών σε υψηλότατο επίπεδο.

Ο επόμενος στόχος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στον τομέα της διάδοσης του Ολυμπισμού, είναι η δημιουργία στον ίδιο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ενός Ερευνητικού Κέντρου Προβληματισμού και Τεκμηρίωσης της φιλοσοφίας αυτής σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, υλοποιώντας έτσι και το δεύτερο κομμάτι του οράματος του Pierre de Coubertin.